Πώς μπορούν τα παιδιά να μελετούν σωστά;

O Alti μαθαίνει από τον μπαμπά του πώς μπορεί να βελτιώσει τον τρόπο μελέτης του!